Lokalhistorie

Vågå var alt fra førhistorisk tid, og langt ut i tidlig moderne tid, et maktsentrum innen regionen. Det er indikasjoner på at tingstaden «Liufærvang» i Vågå, kanskje på nordsida av Vågåvatnet ved gården som i dag heiter Lye og den plassensom frortsatt kalles Tingsvaet, har vært møteplass for et større distrikt, kanskje hele Nord-Gudbrandsdalen. Det opprinnelige navnet på Vågå prestegård, Ullinsvin, peker mot en førkristen kultstad.

Kristendomen kan mer eller mindre presist dateres til 1021, da Olav den heilage kom fra Lesja, samla bøndene fra hele Ottadalen og ba dem ta ved den nye trua. Dei eldste delene av Vågå-kyrkja kan være fra ei stavkyrkje frå 1100-talet.

På gården Sandbu hører vi om lendmenn og riddere ut gjennom mellomalderen. Den første kjente fra kildene er Ivar gamle (Gjesling) på kong Sverres tid, på slutten av 1100-tallet. Han var blant annet involvert da Ridderspranget fikk sitt navn, i følge sagna.

Sandbu vart sete for syslemannen i Gudbrandsdalen i høgmellomalderen.

Gjennom hoveddalføret renner Ottaelva, som i hovedbygda utvider seg til Vågåvatnet. Lenger nedover (østover) i hoveddalføret heter det Lalm. Det er et bygdelag, skulekrins med mer, som utgjør den østligste delen av Vågå, rundt Lalmsvatnet. Lalm er også namnet på et lite tettsted ved østenden av vannet. Fra Lalm går det fylkesvei i nordøstlig retning over Vågåruste til Nord-Sel, og sørover gjennom Rindalen og Heidalsskogen til Bjølstadmoen i Heidalen. I eldre tid var veien over Vågåruste hovedveien ut av bygda østover. Den er blant annet kjent fra Sigrid Undsets roman om Kristin Lavransadatter, som veien mellom riddersetet Sandbu i Vågå Romundgard på Sel. Romundgard skal være forbilde for den fiktive «Jørundgård» i romanen, farsgarden til Kristin. Dagens riksvei gjennom Vågå i hoveddalføret nedanfor Lalm, der dalen er trang og mindre bebygd, vart viktigere da jernbanen kom til Otta i 1896.

På nordsida av Vågåvatnet, vestover fra Vågåmo ligger grendene Øvre og Nedre Nordherad, hovedsaklig nede ved vannet og på høydedraget lenger opp. Nordherad er et av de 20 områdene som regjeringa har utpekt til spesielt utvalgte kulturlandskap. Den nasjonale kulturlandskapsprisen for 2009 ble tildelt Nordherad i Vågå.

Til toppen